voor alles rondom communicatie

Informatie

Aanmelden
Aanmelden kan per telefoon of e-mail of via het contactformulier. In het menu bij aanmelden, vindt u alle gegevens die nodig zijn om contact op te nemen.

Verwijsbrief
Voor de logopedische behandeling is altijd een verwijsbrief nodig van de (huis)arts. De verwijsbrief kunt u bij de intake overhandigen aan de logopedist.

Tarieven
Met een aantal zorgverzekeraars zijn contracten afgesloten. Daardoor worden de kosten voor de logopedische behandeling direct gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Logopedie wordt dan 100% vergoed tot 18 jaar. Voor volwassenen geldt het wettelijk en/of vrijwillig eigen risico. 

Identificatieplicht
Bij het ontvangen van medische zorg moet er een geldig identiteitsbewijs getoond worden. Door controle van het BSN wil de overheid fraude in de zorg tegengaan. De identificatieplicht geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen. Neem dus een geldig legitimatiebewijs mee bij de intake. 

Behandeling
De behandeling bedraagt in totaal 30 minuten, waarvan 25 minuten cliëntgebonden zijn en de overige 5 minuten voor administratie. De duur van de behandelperiode varieert sterk, deze is afhankelijk van de ernst van het probleem en de motivatie van de cliënt. Ouders/verzorgers zijn meestal aanwezig in de behandelruimte. Dan is duidelijk wat de logopedist aanbiedt en op welke manier, zo kan het thuis goed herhaald worden. 

Het behandeltraject ziet er als volgt uit:

Logopedisch spreekuur
Zijn er twijfels of vragen over de stem, de taal, de spraak, het gehoor of afwijkende mondgewoonten van uw kind? Dan kunt u een afspraak maken voor het logopedisch spreekuur. We bespreken de hulpvraag en u krijgt advies en er wordt gekeken of logopedie de juiste keuze is.

Overleg
Om optimaal resultaat te behalen is samenwerking van belang. Daarom werkt de praktijk samen met andere disciplines, zoals: huisarts, orthodontist, tandarts, KNO-arts, diëtist, fysiotherapeut, psycholoog, e.a. Indien nodig zal u worden doorverwezen voor nader onderzoek of behandeling bij een van deze specialisten.  
Voor een peuter of schoolgaand kind is het belangrijk dat er contacten zijn met de peuterspeelzaal, leerkracht of intern begeleider van de school. Zo krijgt de logopedist een completer beeld van het kind en door samen te werken is de behandeling het meest effectief. Dit wordt altijd gedaan in overleg met ouders.

Afspraak annuleren
Het kan voorkomen dat een afspraak niet door kan gaan. Hierbij geldt dat een afspraak minimaal 24 uur van tevoren moet worden geannuleerd. Dit kan via WhatsApp, telefoon/voicemail of e-mail. Indien u minder dan 24 uur van tevoren afzegt, worden kosten in rekening gebracht. 

Klachtenregeling
Zijn er klachten over de logopedische behandeling? Dan vind ik het fijn dat dit eerst met mij wordt besproken, zodat samen gezocht kan worden naar een oplossing. Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz). De klachtenregeling van de NVLF is hieraan verbonden, de praktijk volgt deze klachtenregeling. Meer informatie vindt u op: www.klachtenloketparamedici.nl

 

 

Hanneke Logopedie

Hanneke Verhelst

Telefoon: 06-41763758
info@hannekelogopedie.nl

Morlodestraat 28
4413 AR Krabbendijke