voor alles rondom communicatie

Doelgroep

Logopedisten behandelen allerlei stoornissen met betrekking tot communicatie. Daarnaast houden ze zich bezig met preventie, voorlichting en onderzoek. Meer info: www.logopedie.nl

Spraak
We spreken in zinnen die bestaan uit woorden, lettergrepen en letters. Elke letter heeft een eigen klank. Woorden bestaan uit verschillende klanken achter elkaar. Door een verkeerde uitspraak kunnen woorden een andere betekenis krijgen. Het niet goed uitspreken van klanken, bijvoorbeeld weglaten, vervangen of verkeerd uitspreken, zorgt ervoor dat het kind niet altijd begrepen wordt. Daarnaast kan er sprake zijn van onduidelijk spreken door bijvoorbeeld slappe articulatie of te snel spreken. 

Taal
Goed communiceren is nodig als je contact wilt maken. Om informatie uit te wisselen is taal onmisbaar. Een gedachte ontstaat in de hersenen, taal is nodig om die gedachte over te brengen. Als de taal niet voldoende is, wordt de communicatie beperkt. Dit kan zowel het begrijpen als het spreken van de taal betreffen. 
Meer info: www.kindentaal.nl

Gehoor
Communicatie is spreken en luisteren. Tijdens een gesprek ontvang je informatie via het gehoor. Je reageert op wat de ander zegt. Als baby leer je al geluiden onderscheiden. Door verminderd gehoor kan een achterstand ontstaan in de spraak- en taalontwikkeling. 
Meer info: www.hoorzaken.nl

Adem en stem
De stem is het middel om verstaanbaar te communiceren met anderen. Hoe de boodschap overkomt is mede afhankelijk van de klank, het volume, de toonhoogte e.d. De manier waarop de boodschap wordt uitgesproken, geeft betekenis aan de boodschap. Door een verkeerde ademhaling en verkeerd stemgebruik kan het spreken beperkingen geven.

Stotteren
Stotteren is een stoornis in de vloeiendheid van het spreken. Bijna altijd ontstaat het op jonge leeftijd. Kenmerken zijn: opvallende herhalingen, verlengingen en/of blokkades van klanken en lettergrepen. De persoon die stottert heeft het zelf niet onder controle. Bij een aantal kinderen gaat stotteren vanzelf over, maar bij sommige kinderen is behandeling door een logopedist of stottertherapeut nodig. Het is dan belangrijk om snel met therapie te beginnen. Dit verhoogt de kans op herstel. Met de Screenings Lijst voor Stotteren (SLS) kan worden onderzocht of verwijzing naar een logopedist geïndiceerd is. 

Meer info: www.stotteren.nl en www.nedverstottertherapie.nl

Mondgewoonten
Afwijkende mondgewoonten hebben invloed op de manier van spreken, op de stand van het gebit en op het eten en drinken. Daarnaast is er sprake van een negatieve invloed op de gezondheid. Door verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren kunnen problemen ontstaan. In de praktijk wordt myofunctionele therapie gegeven.
Meer info: www.omft.info

Hanneke Logopedie

Hanneke Verhelst

Telefoon: 06-41763758
info@hannekelogopedie.nl

Morlodestraat 28
4413 AR Krabbendijke